® Preduzeće za proizvodnju promet i usluge
“OXYDO” D.O.O.
Milana Uzelca 23 f - 11080 Zemun
Tel. / Fax (+381 11) 373 14 88

E-mail oxydo@eunet.yu
 
   
 

Tehnologija proizvodnje osvojena je u saradnji sa stručnjacima Fakulteta za opštu i fizičku hemiju i Instituta za opštu i fizičku hemiju univerziteta u Beogradu (Dr Dragan Karaulić, Prof. Dr. Bora Adnađević) i Centra za katalizu i hemijsko inžinjerstvo (Dr Dušan Jovanović, Ratko Tošić).

Naš proizvod ispitian i atestiran u Gradskom zavodu za zaštitu zdravlja u Beogradu.


 

 

 
Tel: (+381) 011 373 14 88    Prva strana | Kompanija Busch | Početak ove strane | Sajam 2004